Taisyklės

Naudodami šią www.vaisingumocentras.lt internetinę svetainę  Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Sąlygas ir sutinkate jų laikytis.


1.  UAB “Vaisingumo Centras” Internetinės Svetainės turinys

Informacija, pateikiama Svetainėje, apima Vaisingumo Centro naujienas, aktualijas, kitą šviečiamąją medžiagą ir kitą ligoniams ir jų artimiesiems skirtą su sveikatos apsauga susijusią informaciją. Svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams ir yra tik informacinio pobūdžio. Informacija nėra alternatyva sveikatos apsaugos specialisto profesionaliai išvadai.

2. Autorių teisės

UAB  “Vaisingumo Centrui” priklauso visos nuosavybės teisės į Svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kitus Europos Sąjungos ir tarptautinius autorių teisių apsaugos įstatymus. Šią informaciją kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško Svetainės savininko sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais ir apimtimi, numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

3. Pareiškimas apie sutikimą

Prisijungęs prie internetinės svetainės www.vaisingumocentras.lt, Jūs patvirtinate, kad besąlygiškai sutinkate su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

PRIVATUMO POLITIKA

Įgyvendindami teisės normas, įpareigojančias užtikrinti asmens duomenų apsaugą, informuojame Jus apie tai, kokius asmens duomenis renkame apie Svetainės lankytojus, kaip šie duomenys naudojami, ir kokias svetainės lankytojai turi teises, susijusias su jų asmens duomenų apsauga

Mes galime rinkti šiuos  registracijos duomenis, kuriuos lankytojai pateikia siekdami užsiregistruoti Svetainėje ar užsisakydami per Svetainę teikiamas paslaugas ar informacijSvetainėje lankytojams yra suteikiama galimybė užsiregistruoti. Užsiregistravę lankytojai gali gauti Svetainės teikiamas paslaugas ir informaciją (paprastai – naujienų laiškus) el. paštu. Registracijos metu lankytojai turi pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerius. Registruodamiesi lankytojai turi patvirtinti, kad sutinka, jog jų nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu informavimo apie svetainės naujienas tikslais.

4. Asmens duomenų naudojimas

Surinkti asmens duomenys bus naudojami tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Duomenys nebus parduodami ar teikiami jokiems tretiesiems asmenims.

5. Kitos sąlygos

Mes turime teisę vienašališkai pakeisti šios privatumo politikos sąlygas, patalpindami naują privatumo politikos redakciją. Apie pakeitimus galite sužinoti apsilankę Svetainėje ir peržiūrėję privatumo politiką.

Uždaryti

Ačiū. Registracija sėkmingai atlikta.

Netrukus su Jumis susisieksime.

Mums jau 15 - metų.

Registruokitės konsultacijai

Darbo laikas